Tag Archives: przygotowanie

W oczekiwaniu na beatyfikację…

Rozpoczęliśmy duchowe przygotowania na dzień beatyfikacji Jana Pawła Drugiego. Niech pomoże nam w tych przygotowaniach poniższy artykuł  zatytułowany “Wyniesiony na ołtarze“. 

      Cały świat przygotowuje się na wielkie wydarzenie, jakim będzie niewątpliwie wyniesienie na ołtarze Wielkiego Papieża Polaka. Dlatego pragnę dzisiaj powrócić wspomnieniami w moich rozważaniach, do dnia Jego narodzin dla nieba.  Jan Paweł II – Wielki Papież, odszedł  do domu Ojca, na oczach całego świata. Poruszyły się serca wszystkich chrześcijan, wyznawców judaizmu, muzułmanów, buddystów, niewierzących. Stało się coś, czego nikt do końca w tym momencie zrozumieć nie zdołał. Jednocześnie w tragicznej ciszy sobotniego wieczoru, wyraźnie zabrzmiały w naszych uszach słowa: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.  Continue reading W oczekiwaniu na beatyfikację…

Rodzinny Kalendarz Adwentowy

klinknij tutaj…

Przewodnią myśl Adwentu stanowi oczekiwanie na przyjście Pana. Wskazuje na to już sama nazwa „Adwent”, pochodząca od wyrazu łacińskiego adventus. W języku kościelnym w pierwszych wiekach chrześcijaństwa słowo to przyjęło się do oznaczenia tajemnicy Objawienia. Adwent to zejście Boga do ludzi, aby ich opromienić światłem prawdy, to również przyjście Syna Człowieczego.  Continue reading Rodzinny Kalendarz Adwentowy