Tag Archives: rocznica

50 rocznica pomnika ks. Studzinskiego

15 września mija dokładnie 50 rocznica od dnia odsłonięcia pomnika ks. Józefa Studzińskiego, proboszcza parafii Św. Stanisława Kostki, który mieści się na skwerze ks. Studzinskiego między ulicami McGuinness Blvd, Graham Ave and Driggs Ave.  Jest to jedyny pomnik kapłana, polskiego emigranta, w całej nowojorskiej metropolii. Pomnik powstał wyłącznie dzięki inicjatywie amerykańskich weteranów oddziału St. Stanislaus Kostka, placówka 1771.  Obecnie, niestety, skwerem opiekuje się miasto i jest on okropnie zaniedbany. Szkoda, że parafianie św. Stanisława Kostki, jak i Polonia, tak bardzo mało interesuje się tym miejscem. Może trzeba żądać od miejskich urzędów by zadbali więcej o to wspaniałe miejsce dla nas wszystkich. Nie bójmy się dzwonić ze skargami pod nr 311. Dzwońmy i rozmawiajmy z lokalnymi politykami.

Continue reading 50 rocznica pomnika ks. Studzinskiego

25 stycznia: Nawrócenie św. Pawła Apostoła Rocznica założenia Zgromadzenia Misji

vdp182 Modlitwy na Uroczystość

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN
Święty Wincenty, blaskiem światła
Wskazujesz drogę nam do nieba. To przykład twoich cnót rozjaśnia
Pielgrzymowania szlak naszego.
Wśród cnót, którymi ozdobiłeś Swe własne życie, jak koroną
Czystość jaśnieje, którą kocha
Pan Jezus dziewic Oblubieniec.

Continue reading 25 stycznia: Nawrócenie św. Pawła Apostoła Rocznica założenia Zgromadzenia Misji

Msza w drugą rocznicę tragedii smoleńskiej

Dwa lata temu, 10 kwietnia 2010 roku, wydarzyła się tragedia, w której zginęło 96 osób, w tym znacząca część elity politycznej na czele z Prezydentem Rzeczpospolitej Polski, śp. Lechem Kaczyńskim i Pierwszą Damą Rzeczpospolitej śp. Marią Kaczyńską. Tak jak w kraju, tak i my rocznicę katastrofy smoleńskiej będziemy przeżywać ofiarując Bogu nasze gorące i szczere modlitwy. Zapraszamy na uroczystą msze św., sprawowaną z Chrystusem Zmartwychwstałym, Najwyższym Kapłanem, która będzie celebrowana we wtorek 10 kwietnia 2012 o godzinie 19:30  (7.30 PM) w kościele Św. Stanisława Kostki na Greenpoincie.

Dwa lata po tej niewypowiedzianej i nadal nie do końca wyjaśnionej tragedii, która dotknęła Polskę, składamy modlitewny hołd jej ofiarom, gdyż Kościół zaleca modlić się za dusze zmarłych. Niech Zmartwychwstały Chrystus otworzy dla wszystkich dusz bramy nieba, a cierpiącym na ziemi da moc do życia w nadziei.

Msza św w 30 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

W niedzielę 11 grudnia 2011, dwa dni przed 30 rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, w kościele Świętego Stanisława Kostki na Greenpoincie, została odprawiona uroczysta msza święta w intencji ludzi, którzy w tamtych czasach bohatersko stawali w obronie Polski niepodległej, którzy cierpieli internowania, więzienia, prześladowania i nękania. Modliliśmy się za tych, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę. Modliliśmy się także o wolność i niezawisłość naszej Ojczyzny i o mądrość i Bojaźń Bożą dla ludzi rządzących Polską w obecnym czasie.

Continue reading Msza św w 30 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Wspomnienie liturgiczne bł. ks. Jerzego Popiełuszki

jpop W dniu rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 19 października, przypada również jego wspomnienie liturgiczne.
Zachęcamy do modlitwy przy relikwiach ks Jerzego, które znajdują się w naszym kościele. Słyszy się coraz częściej, że przez jego wstawiennictwo modlący otrzymują wyproszane przez Niego łaski. Msze święte w naszym kościele są o godz 6.30, 7.00, 8.00, 19.00.

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 r. w wiosce Okopy na Białostocczyźnie, był kapelanem związanym z „Solidarnością” i robotnikami.

Continue reading Wspomnienie liturgiczne bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Msza święta w rocznicę 10 kwietnia 2010

Jest niedziela, 10 kwietnia 2011. Dokładnie rok temu w jednej tragicznej chwili Polska straciła swojego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Pierwszą Damę, wicemarszałków Sejmu i Senatu, dowództwo sił zbrojnych, duchownych, w tym biskupów i innych ważnych przedstawicieli państwa.
W dzisiejszy poranek manifestowaliśmy naszą modlitewną i duchową łączność z nimi. O godzinie 11:30 kościół św. Stanisława Kostki na Greenpoincie zapełnił się po brzegi wiernymi, którzy w modlitewnym skupieniu czekają na nabożeństwo w intencji ofiar tragicznej katastrofy lotniczej z 10 kwietnia 2010, za spokój ich dusz, w intencji ich rodzin, które cierpią osamotnienie, a także w intencji Ojczyzny.   Continue reading Msza święta w rocznicę 10 kwietnia 2010

„Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie”

Wyjątkowy dzień, bo wyjątkowa postać stała się jego mottem. Po zimnym, chłodnym i deszczowym tygodniu słoneczny poranek nastrajał nas pozytywnie. Dzień ze smutnymi wspomnieniami sprzed sześciu lat, odejścia do wieczności – wielkiego Polaka – papieża Jana Pawła II.   Wielu z nas przypominało sobie kiedy nie było ochoty na nic, tylko wsłuchiwaliśmy się w dziennikarskie doniesienia jak pomalutku gaśnie życie – człowieka – który przez prawie 27 lat był naszym duchowym przewodnikiem. Autorytetem moralnym, kiedy stawialiśmy sobie pytanie jak żyć, jak być chrześcijaninem w świecie współczesnym. Jednak musiał dzisiaj otworzyć szeroko okno, tam w górze u Dobrego Boga, bo promienie słońca zapraszały nas do spojrzenia z nadzieją.    Continue reading „Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie”

6 rocznica…

Sobota, dzień 2 kwietnia 2011 roku… Piękna słoneczna pogoda, błękit nieba, radosne świergotanie ptaków, coraz większe pączki magnolii rosnącej przy kościele…  Pomnik  Jana Pawła Drugiego przed plebanią wygląda inaczej niż zwykle, jakby uroczyściej… a może jakby smutniej…??   Przed Papieżem leżą czerwone kwiaty, obok płoną znicze, promienie słońca rozświetlają twarz postaci Jana Pawła, który stoi i patrzy na zatrzymujących się przed nim zamodlonych ludzi.   Continue reading 6 rocznica…

Rocznica śmierci Jana Pawła II

2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 odszedł od nas ukochany Papież Jan Paweł II. W naszej parafii odbędą się dziś spotkania modlitewne w podzięce Bogu za dar pontyfikatu Jana Pawła II, który za miesiąc zostanie wyniesiony na ołtarze.

Cały dzień pod pomnikiem Jana Pawła Drugiego będzie można składać kwiaty i zapalać znicze. W każdej mszy świętej będziemy dziękowali Bogu za tego wspaniałego człowieka, który zachęcał nas, abyśmy nie lękali się otwierać drzwi Chrystusowi.   Continue reading Rocznica śmierci Jana Pawła II

30 Rocznica NSZZ SOLIDARNOŚĆ – msza św.

W niedzielę 29 sierpnia o godzinie 11:30 w naszym kościele parafialnym zostanie odprawiona uroczysta msza święta w 30-tą rocznicę powstania Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych SOLIDARNOŚĆ. Wiemy, jak bardzo Solidarność przyczyniła się do upadku komunizmu w Polsce i w Europie i przywrócenia wolności  słowa i wyznania na tym kontynencie. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie organizacje kościelne, społeczne i patriotyczne w strojach organizacyjnych i mundurach, a wiernych do licznego przybycia na mszę św.

90 Rocznica Cudu na Wisłą

Zwyciężył Orzeł Biały….   W tych dniach dziękujemy Bogu za wielki Cud na Wisłą… Za zwycięstwo.  Za Polskę.

Rok 1920. Bolszewicy i ateiści kontynuują rewolucję. Znaku sierpa i młota miał dominować nad całą Europą, a może i światem. Bolszewicy chcą wykorzystać słabość Europy, która do tej pory nie może się podnieść po krwawej pierwszej wojnie światowej. Celem bolszewików jest zniszczenie chrześcijaństwa w  Europie. I wydawało się, że nic ich nie może powstrzymać przed spełnieniem planów. Byli pewni siebie i swojego zwycięstwa.   Continue reading 90 Rocznica Cudu na Wisłą

Ksiądz Edmund Gutowski CM – 50 rocznica święceń kapłańskich

50 lat temu w parafialnej gazetce Św. Stanisława Kostki na Greenpoincie, ukazał sie następujący artykuł:

Nareszcie! Nareszcie długie lata i pracy, przygotowań, w dniu 26go maja tego roku dobiły do ostatecznej mety. W dniu tym jeden “z naszych młodych parafian, przez włożenie rąk biskupich otrzymał Ducha św, otrzymał tę niepojętą zaiste władzę sprowadzania Boga na ziemię, sprawowania ofiary mszy św., udzielania sakramentów św. W dniu tym usłyszał on zwrócone do siebie słowa: Ty jesteś kapłanem na wieki. Młodzieńcem tym, -którego matka i bracia żyją wśród nas  jest Ksiądz Edmund Gutowski, świeżo-wyświęcony kapłan i misjonarz. Continue reading Ksiądz Edmund Gutowski CM – 50 rocznica święceń kapłańskich