Tag Archives: rodzina wincentynska

Nowi Błogosławieni z Rodziny Wincentyńskiej

W niedzielę 13 października w „Roku wiary” w Tarragona w Hiszpanii, zostało beatyfikowanych 522 męczenników, mężczyzn i kobiet którzy dali świadectwo wiary w XX wieku. Ci nowi błogosławieni pochodzili z różnych diecezji na terenie Hiszpanii i z różnych Zgromadzeń. W śród tej grupy 42 nowych błogosławionych pochodziło z Rodziny Wincentyńskiej. Są to:
27 Sióstr Szarytek;  11 Księży ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy; 3 Braci ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy; 1 świecka, Dolores Broseta, członkini Córek Maryi od Cudownego Medalika.

My, pracujący przy tej parafii kapłani ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy, oddajemy Bogu cześć, chwałę i dziękczynienie za tych wyznawców wiary i męczenników, których On powołał do złożenia świadectwa wierze. Oni tę ofiarę życia złożyli z miłości do Boga. Niech zawsze będą zachętą dla nas, kapłanów, synów Św. Wincentego a Paulo, do większej gorliwości w służbie Bogu i inspiracją do pogłębiana naszej miłości do Boga.       Więcej czytaj tutaj…