Tag Archives: rok kapłański

ZAKOŃCZENIE ROKU KAPŁAŃSKIEGO

Dziękujmy Bogu za dar kapłaństwa!

Kończy się dzisiaj Rok Kapłański. Kapłani parafii Świętego Stanisława Kostki dziękują bardzo serdecznie wszystkim za modlitwy w ich intencji w ciągu tych szczególnych dla nich miesięcy. Były one na pewno wyrazem Waszej miłości i pomocne. Pamiętajcie, że modlitwy  są zawsze pomocne w walce o świętość i doskonałość. Bardzo serdecznie pragniemy podziękować uczniom szkoły Świętego Stanisława Kostki na Greenponcie za ich modlitewne wsparcie, gdyż studenci wybrali sobie kapłana, o którym pamiętali przez cały rok.

„Panie, dziękujmy Ci, że otworzyłeś Twoje serce dla nas, że w Twojej śmierci i w Twoim zmartwychwstaniu stałeś się źródłem życia.  Spraw, abyśmy byli osobami żyjącymi, żyjącymi dzięki Twemu źródłu; spraw, abyśmy i my byli źródłami dającymi współczesnym wodę życia. Dziękujemy za łaskę kapłańskiego posługiwania. Panie, błogosław nam, i błogosław wszystkim ludziom naszego czasu, którzy są spragnieni i poszukujący. Amen.”   (Benedykt XVI, 11.06.2010 r.) 

św. Wincenty a Paulo, módl się za nami!
św. Janie Mario Vianney, módl się za nami!
bł. Jerzy Popiełuszko, módl się za nami