Tag Archives: Sandy

Po huraganie…

Bogu niech będą dzięki! Huragan Sandy nie zrobił większych zniszczeń w naszym kościele i w najbliższym sąsiedztwie. Byliśmy bezpieczni cały czas, gdyz nawet wiatry były stosunkowe słabo odczuwalne u nas. Modlimy się za dusze tych, którzy stracili swoje życie w wyniku huraganu, jak i za tych, którzy cierpią utratę zdrowia, domu czy ucierpieli w inny sposób. Modlimy się także za wszystkich ludzi wszelkich służb, którzy dzielnie nieśli pomoc i ratunek potrzebującym przed, w czasie i po huraganie.

Update on the hurricane

Thanks be to God! The hurricane Sandy had caused no major damage to our church and our closest neighborhood. We were safe all the time! We pray for people who lost their lives and those who experienced lost of homes or damage to their property. We also pray for the first response people who so bravely work to make sure that all people are safe.