Tag Archives: skarbona

Daniny na biednych

Zbieranie danin na biednych jest ważnym elementem życia w Kościele katolickim. W swoi pierwszym liście do Koryntian św. Paweł napisał, że każdego tygodnia powinna być zbierana składka na biednych w Jerozolimie. Dla św. Pawła był to wielki akt miłosierdzia. Od dawnych czasów w kościołach katolickich stawiane są skarbony na biednych. Taka skarbona została ustawiona i w naszym kościele przy balaskach obok ambony. Dlatego szczególnie teraz, w okresie Wielkiego Postu, starajmy się wspierać biednych poprzez wrzucanie donacji do skarbony. Podobnie jak w latach poprzednich zbieramy niepsujące sie artykuły żywnościowe, które można składać przed bocznym ołtarzem Pana Jezusa.