Tag Archives: składka

Daniny na biednych

Zbieranie danin na biednych jest ważnym elementem życia w Kościele katolickim. W swoi pierwszym liście do Koryntian św. Paweł napisał, że każdego tygodnia powinna być zbierana składka na biednych w Jerozolimie. Dla św. Pawła był to wielki akt miłosierdzia. Od dawnych czasów w kościołach katolickich stawiane są skarbony na biednych. Taka skarbona została ustawiona i w naszym kościele przy balaskach obok ambony. Dlatego szczególnie teraz, w okresie Wielkiego Postu, starajmy się wspierać biednych poprzez wrzucanie donacji do skarbony. Podobnie jak w latach poprzednich zbieramy niepsujące sie artykuły żywnościowe, które można składać przed bocznym ołtarzem Pana Jezusa.

Pomocna dłoń…

W ostatnią niedzielę, tj 23 października 2011, ludzie dobrej woli przy wyjściu z naszego kościoła wkładali do koszyków pieniądze na doraźną pomoc wdowie po tragicznie zmarłym, 33-letnim Januszu Zdybel, pani Sylwii, spodziewającej się wkrótce ich wspólnego dziecka. Zbiórka, na prośbę wielu parafian, została zebrana po wszystkich polskich i angielskich mszach świętych. Zebrane pieniądze po oficjalnym przeliczeniu zostały w czwartek 27 października wpłacone na konto pani Sylwii w Polish Slavic Federal Credit Union, 100 McGuiness Blvd, Brooklyn, NY 11222, na jej konto o numerze 1166556. Jesteśmy wdzięczny wszystkim parafianom i wiernym uczęszczającym do naszego kościoła za tak wspaniały odzew i okazane serce. Zachęcajmy się wzajemnie do pomocy ludziom będącym w potrzebie…