Tag Archives: Slywia

Pomocna dłoń…

W ostatnią niedzielę, tj 23 października 2011, ludzie dobrej woli przy wyjściu z naszego kościoła wkładali do koszyków pieniądze na doraźną pomoc wdowie po tragicznie zmarłym, 33-letnim Januszu Zdybel, pani Sylwii, spodziewającej się wkrótce ich wspólnego dziecka. Zbiórka, na prośbę wielu parafian, została zebrana po wszystkich polskich i angielskich mszach świętych. Zebrane pieniądze po oficjalnym przeliczeniu zostały w czwartek 27 października wpłacone na konto pani Sylwii w Polish Slavic Federal Credit Union, 100 McGuiness Blvd, Brooklyn, NY 11222, na jej konto o numerze 1166556. Jesteśmy wdzięczny wszystkim parafianom i wiernym uczęszczającym do naszego kościoła za tak wspaniały odzew i okazane serce. Zachęcajmy się wzajemnie do pomocy ludziom będącym w potrzebie…