Tag Archives: Stanislav Zontak

Welcome Fr. Stanislav Zontak CM.

We welcome to our parish, Fr. Stanislav Zontak, C.M. He is one of four Assistants to the Superior General, Head of the Congregation of the Mission of St. Vincent DePaul, and resides in the General House in Rome.  Fr. Zontak was born in Slovakia. He began his priestly ministry in Slovakia, continued his study in Rome, Italy, and later he worked in the African missions where he served as Provincial Superior in the Province of Congo. Presently Fr. Zontak, like the other Assistants, helps our General and visits outlying Provinces, where the Congregation provides pastoral service.

Over the weekend, Fr. Zontak would like to see what life is like in our parish, and during the week he will conduct a Day of Reflection on “the Vincentian character of a parish” for the priests in the New England Province.

Ks. Stanislav Zontak CM – witamy.

ZontakWitamy dzisiaj w naszej parafii księdza Stanislav Zontak CM. Jest on jednym z 4 Asystentów Ojca Generała, czyli głównego przełożonego Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo i rezyduje w Domu Generalnym w Rzymie.   ***  Ks. Zontak jest z pochodzenia Słowakiem. Kapłańską posługę sprawował na Słowacji, następnie pracował na misjach w Afryce, gdzie był Superiorem Prowincjalnym (Wizytatorem) Prowincji Kongo. Obecnie ks. Zontak, podobnie jak inni Asystenci pomaga Generałowi i wizytuje podległe sobie Prowincje, gdzie Zgromadzenie prowadzi dzieła duszpasterskie.

Ks. Zontak pragnie przez weekend przyjrzeć się życiu naszej parafii, a w tygodniu będzie prowadził Dzień Skupienia dla kapłanów Prowincji Nowej Anglii.