Tag Archives: system

Słowo do parafian

Rada parafialna, jak i parafianie indywidualnie, prosili, abym odniósł się do spraw związanych z troską o budynki parafialne. Dlatego pozwólcie, że dzisiaj wyjaśnię kilka spraw. Chodzą pogłoski, że parafia jest bardzo bogata, gdyż ma siedem budynków – kościół, plebanię, starą szkołę, nową szkołę, klasztor sióstr, salki katechetyczne i mały budynek mieszkalny. Ale jakie to bogactwo, skoro budynki mają między 60 a 115 lat, są używane dla celów niedochodowych, a nadto trzeba je próbować utrzymać w dobrej kondycji?

Continue reading Słowo do parafian

From the pastor…

The Parish Pastoral Council, as well as individual parishioners, have asked that I give an update on some of the issues concerning parish buildings.  So please bear with me as I try to do that today.
My friends, in Greenpoint there is talk that our parish is very rich because we have seven buildings – the church, rectory, old school, new school, the convent, the Polish CCD Building and the small residential building. But what type of wealth is this if all the buildings are between 60 and 115 years old, are used for non-income producing purposes, and above all, are very expensive to keep in good condition?

Continue reading From the pastor…