Tag Archives: Szelag

Eternity awaits! – something to ponder …

During the month of November, we walk pensively along silent aisles at tranquil cemeteries. We stop for a brief moment, when our attention is directed toward a grave marker of an old tomb covered by fallen leaves. On this damaged tooth that pierces the gravesite, we find an appropriate inscription: "Time is running out; eternity waits." Death is inherent in our lives, as it is the end of our journey on this earth.

With the first cry of an infant’s life, the clock hands mark his progress on the road to eternity. At that instant this new person receives his life’s calling – a call to holiness. Furthermore, he is given a free will, which can be used to shape his holiness.  

Continue reading Eternity awaits! – something to ponder …

Postanowili Jezusa zabić – rozważanie na 1szą niedzielę Wielkiego Postu

W jednym z moich artykułów, ukazując problemy związane z naszą wiarą, postawiłem pytania: dlaczego odrzucamy Jezusa? Czy nadzieja życia wiecznego, wieczna miłość i nieśmiertelność jaką nam daje, nie są człowiekowi do niczego potrzebne? Dlatego przedmiotem dzisiejszych rozważań w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu,  niech będzie sąd nad Jezusem.  
Jezusa bowiem postawiono przed sądem  nie po to, żeby badać i sądzić w zgodzie z prawem i przepisami, lecz aby nadać pozory prawa wyrokowi, który wcześniej został wydany. Już dawno postanowiono Go zabić. Kajfasz podjął ostateczną decyzję kilka dni prędzej, po wskrzeszeniu przez Jezusa Łazarza.   

Continue reading Postanowili Jezusa zabić – rozważanie na 1szą niedzielę Wielkiego Postu

Tyś jest mój Syn umiłowany – rozważanie

W tych dniach wspominamy chrzest Jezusa w wodach Jordanu. W czasie chrztu Jezus objawił się Narodowi Wybranemu jako prawdziwy Mesjasz namaszczony Duchem Świętym: „W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos < Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie >” ( Mk 1,9-11 ). Objawiwszy swoje posłannictwo, Jezus rozpoczął okres działalności publicznej.

W Starym Testamencie bardzo często uwydatniała się funkcja oczyszczająca wody. Pojawiała się tutaj z okazji tych wydarzeń, które później będzie się uważać za typy chrztu. Do takich wydarzeń należy np. potop lub przejście przez Morze Czerwone. Często Prawo nakazywało obmycia rytualne, które oczyszczały i otwierały drogę do sprawowania kultu. Również prorocy zapowiadali wylanie wody, oczyszczającej z grzechu ( Zch 13,1 ), a Ezechiel wiązał to eschatologiczne obmycie z darem Ducha Bożego ( Ez 36,24-28; por. Ps 51,9 ).

Continue reading Tyś jest mój Syn umiłowany – rozważanie

Nadszedł dla Maryi czas rozwiązania – rozważanie

Już stół przygotowany do wigilijnej wieczerzy, domownicy odświętnie ubrani. Dzieci noski przykleiły do szyby, by szybciej zobaczyć pierwszą gwiazdkę na niebie. Na sianku, leży biały opłatek. Choinka z radością migocze kolorowymi lampkami. Wyczuwa się radosny nastrój, wzruszenie nie pozwala mówić. Ciszę przerywa kolęda śpiewana przez domowników zgromadzonych wokół stołu. Łamiącym się głosem, dziadek zaczyna czytać: „ W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie….”. Potem bierze w drżącą rękę opłatek,

Continue reading Nadszedł dla Maryi czas rozwiązania – rozważanie

Po drugiej stronie życia–rozważanie

W listopadowe dni, zadajemy sobie pytanie: co się dzieje gdy człowiek umiera? Ten ostatni moment w życiu, człowiek przeżywa sam. Brak akcji serca, zanik oddychania, zakończenie czynności mózgu. Czy jednak powyższe zdanie mówi nam wszystko o śmierci? Biblia nie wnosi nic nowego w tym zakresie do medycznego określenia momentu śmierci, jednak posługuje się obrazami, powodując, że zbyt po ludzku rozumiemy i wyobrażamy sobie śmierć i życie wieczne. Trzeba więc ciągle badać, jaki rzeczywisty sens kryją te obrazy. Święty Paweł mówi: „Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś / zobaczymy / twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany”(1Kor 13,12).

Continue reading Po drugiej stronie życia–rozważanie

Wieczność czeka – rozważanie…

allsW listopadowe dni, w zadumie będziemy przemierzali alejki cichych, uśpionych cmentarzy. Zatrzymamy się z pewnością na chwilę, gdy naszą uwagę przykuje pokryta spadającymi liśćmi, płyta starego grobowca. Być może na zniszczonej zębem czasu nagrobnej płycie, odnajdziemy napis: „Czas ucieka wieczność czeka”. Śmierć jest przecież wpisana w nasze życie doczesne, jako kres wędrówki po tej ziemi.

Wraz z pierwszym krzykiem niemowlęcia rozpoczyna się czas jego życia, rozpoczyna się droga do wieczności. Wtedy człowiek otrzymuje najważniejsze powołanie swego życia – powołanie do świętości. Posiada również wolną wolę, którą może wykorzystać do kształtowania swojej świętości. Może niestety również odwrócić się od Boga swego stwórcy, odpłynąć w grzech i nieprawość. Często źle ustawiona hierarchia wartości powoduje, że Bóg stawiany jest w naszym życiu na ostatnim miejscu. Zapominamy, że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym miejscu. Jezus ostrzega bardzo wyraźnie: „Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże” (Mk 1,15; por. Łk 4,21).

Continue reading Wieczność czeka – rozważanie…

Napełnieni Duchem Świętym

HSW czasie między zmartwychwstaniem a wniebowstąpieniem, przez czterdzieści dni Jezus wskazywał apostołom na ich obowiązki i odpowiedzialność. Mieli w Jerozolimie oczekiwać zesłania Ducha Świętego, obiecanego przez Ojca. Jezus wskazywał także apostołom kierunek działania. Punktem wyjścia misji apostolskiej była Jerozolima, a następnie Judea, Samaria, aż wreszcie cały ówczesny świat. Misja apostołów polegała na dawaniu świadectwa o zmartwychwstałym Chrystusie. Jeszcze kiedy z Nim wędrowali i wsłuchiwali się w Jego słowa usłyszeli, że jako Mesjasz spełni zapowiedziane przez „Pismo” wylanie Ducha Świętego: „Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: <Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza> A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był (dany), ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony” ( J 7,37-39 ).

Continue reading Napełnieni Duchem Świętym

Rozważanie na Dzień Matki

DM Wszędzie miłosne Twoje oddychanie…

W najpiękniejszym miesiącu roku, kiedy drzewa uginają się pod ciężarem kwiatów, dookoła bujna zieleń traw, a melodyjny dźwięk ptasich śpiewów budzi o świcie, otwierają się nasze serca na najpiękniejsze słowo – Matka.

Mama – pierwsze słowo które wypowiada w życiu małe dziecko. Słowo, które kojarzy nam się z miłością, troską, czułością, cierpliwością i poświęceniem. Matka jest dla każdego z nas najważniejszą osobą na ziemi. To pod jej sercem zaczynało bić nasze serce. To jej troskliwa opieka, nocne czuwanie, godziny spędzone przy łóżku w czasie naszej choroby, smutek na twarzy gdy nam coś w życiu nie wyszło, duma z naszych dobrych uczynków i osiągnięć. Juliusz Słowacki w „Beniowskim” pisał:  

Continue reading Rozważanie na Dzień Matki