Tag Archives: Szpilski

Happy Birthday Father Joseph!!!

szpilski-1We, priests and parishioners of St. Stanislaus Kostka parish, express our best wishes and congratulations to Rev. Joseph Szpilski CM, the priest of the New England Province of the Congregation of the Mission and former pastor of St. Stanislaus Kostka church in Brooklyn on the occasion of his 80th birthday! We wish you a lot of God’s blessings and plenty of good health. May God always lead you and protect you. Happy Birthday, Fr. Joe! We keep you in our prayers!!!! Sto Lat and more!!!!

“NAJWIĘKSZA MIŁOŚĆ WYBRAŁA BETLEJEM…” refleksja

Adwent – czekamy na Chrystusa. Cała ludzkość czeka na Jezusa. Potrzebujemy Jezusa. Bo wokół nas i w nas tyle zakłamania, fałszu, obłudy, że już prawie zapomnieliśmy, czym jest prawda. Wokół nas tyle czerni i szarości, że zapomnieliśmy już prawie, czym jest światłość. Wokół nas tyle nienawiści, złości, brutalności, że zapomnieliśmy już prawie, czym jest dobroć i miłość. Wokół nas tyle chciwości, zazdrości, że zapomnieliśmy, czym jest bezinteresowność.

Continue reading “NAJWIĘKSZA MIŁOŚĆ WYBRAŁA BETLEJEM…” refleksja

NA DRODZE BETLEJEMSKIEJ 2011

Christmas2011Betlejem, małe miasto położone kilka kilometrów na południu od Jerozolimy, jest dwa tysiące lat punktem orientacyjnym w życiu każdego chrześcijanina zawsze, a szczególnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia. W tym czasie spotykamy się wszyscy przy Dzieciątku – Jezus, przy którym z matczyną miłością czuwa Przenajświętsza Panna, którym opiekuje się św. Józef. Droga do Betlejem jest "skrótową drogą" dla wszystkich, którzy chcą być blisko Chrystusa. Może ktoś z nas odszedł daleko od Niego, to niech przypomni sobie betlejemską szopkę z kościoła lat dziecięcych z wołem i osłem i niech przeżyje smutek słów proroka Izajasza: "Poznał wół swego Zbawiciela i osioł żłób swego Pana, a Izrael mnie nie zrozumiał" /Iz.1,3/.

Continue reading NA DRODZE BETLEJEMSKIEJ 2011

55 lat kapłaństwa

Najlepsze życzenia składamy ks. Józefowi Szpilskiemu w 55 rocznicę święceń kapłańskich.   Życzymy mu  dużo zdrowia, wszelkich łask od Boga, nieustannej pogody ducha, którą miał do tej pory, dużo dobryuch przyciaciół i życzliwych ludzi oraz wszystkiego co najlepsze.

Dziękujemy Bogu, że 24 czerwca 1956 roku  ks. Józef wraz z 30 diakonami Zgromadzenia Księży Misjonarzy leżąc twarzą na ziemi podczas Litanii do Wszystkich Świętych podjął ostateczną decyzję i przyjął tego dnia święcenia kapłańskie. Stał się Apostołem Chrystusa, Misjonarzem, który najpierw w Polsce, a później na terenie Ameryki Północnej głosił Dobrą Nowinę o Zbawieniu i służył Bogu i ludziom. I Dziękujemy Bogu za Twoje powołanie, księże Józefie.  Plurimos Annos księże Józefie!

55 years of priesthood

Our sincerest wishes go to Fr. Joseph Szpilski CM on the 55th Anniversary of his Ordination.  We wish him good health, an abundance of God’s blessings, perpetual inner spiritual peace, which he has had until now and all the best.  We thank God for Your vocation, Fr. Joe. 

We thank God for June 24, 1956 when Fr. Joe and 30 deacons in the Congregation of the Mission  lying face down during the Litany to All Saints made the final decision to be ordained into the priesthood on that day.  He became an Apostle of Christ, Missionary, in Poland at first, and later on American soil he preached the Good News of Salvation and served God and people.   
Happy Anniversary, Fr. Joe!

Jubileusz 25 lecia w Derby

Polska Szkoła Sobotnia im. bł. ks. Jerzego Popiełuszko działająca przy parafii św. Michała w Derby, Connecticut, obchodziła w tym roku Jubileusz 25 lecia działalności. Piszemy o tym dlatego, że parafia św. Michała jest parafią prowadzoną przez Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo, której proboszczem jest obecnie ks. Roman Górowski CM, były proboszcz parafii Św. Stanisława Kostki na Greenpoincie. Przez długie lata kapelanem szkoły był także pracujący na naszej parafii obecnie ks. Józef Szpilski CM. Więcej na temat jubileuszu szkoły prosimy przeczytać w artukule zamieszczonym w Nowym Dzienniku klikając na zdjęcie obok lub na stronie Nowego Dziennika pod tym linkiem.