Tag Archives: szzkoła

Pomożmy naszej szkole

W Kurierze Plus z dnia 12 lutego 2011 ukazał się ciekawy artykuł pani Bożeny Konkiel na temat szkół katolickich zatytułowany “Pomożmy katolickim szkołom“. Zachęcamy do przeczytania tego artykułu, aby mieć lepszy obraz tego, co szkoła katolicka wnosi w życie dziecka i całej rodziny. Niech będzie on także “głosem sumienia” dla tych pokoleń młodzieży i dorosłych, którzy skorzystali z wychowania i nauki w szkołach katolickich, doszli do czegoś w życiu, osiągnęli sukcesy… i nie potrafią wyrazić za to wdzięczności swoim szkołom. Popierajmy szkoły katolickie każdego stopnia!

Kliknij na zdjęcie obok, aby przeczytać artykuł…