Tag Archives: Totus

An Honor for a Priest We Know …

Fr. Andrew Augustyński, a priest of the Congregation of the Missionaries of St. Vincent de Paul (Province of Poland), who has repeatedly visited our parish to preach and lead retreats, was awarded the TOTUS (an important Catholic Prize in Poland), which is granted in connection with Papal Day by the Work of the New Millennium Foundation. Awards in the form of trophies and prize money are presented in four categories: advancement of man, charity work and education, achievements in the field of Christian Culture, the advancement of the teachings of John Paul II and Media Totus to commemorate Bishop Jan Chrapka, as well as his role in presenting John Paul II and his teachings in the media. Continue reading An Honor for a Priest We Know …

Nagroda dla kapłana którego znamy…

anau Ks. Andrzej Augustyński, ksiądz ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a’Paulo (Prowincja Polska), który wielokrotnie bywał w naszej parafii głosząc kazania i rekolekcje, otrzymał nagrodę TOTUS, która jest przyznawana w związku z Dniem Papieskim przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Wyróżnienia – w postaci statuetki oraz nagrody pieniężnej – przyznawane są w czterech kategoriach: za osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej, pracy charytatywnej, propagowanie nauczania Jana Pawła II oraz działalności medialnej dla upamiętnienia postaci bp. Jana Chrapka. Ks. Andrzej otrzymał nagrodę w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”. Jest on bowiem przewodniczącym działającego od 18 lat Stowarzyszenia „Siemacha” w Krakowie – organizacji pożytku publicznego, wspomagającej rozwój dzieci i młodzieży w 24 placówkach w Krakowie i w Polsce. Continue reading Nagroda dla kapłana którego znamy…