Tag Archives: Trip

Pilgrimage to the Holy Land

On the occasion of the 115th Anniversary of our Parish, we are organizing a Pilgrimage to the Holy Land for 11 days from September 12-22, 2011.  On the itinerary are Jerusalem, Bethlehem, Nazareth, and Galilea.  The spiritual leaders of the Pilgrimage are Fr. Marek Sobczak and Fr. Jarek Lawrenz. Transportation will be provided by El Al Airlines from Newark to Tel Aviv.  The cost is $2,595 (+ $195 tax). For more information or reservations, please contact Classic Travel direct  at 1-973-473-3845; 1-800-774-6996 or www.classic-travel.com The Pilgrimage will be conducted in both English and Polish.

Pielgrzymka do Barto, Pa

Pielgrzymka do Sanktuarium św. Ojca Pio w Barto, PA…
W życiu św. O. Pio liczyła się miłość do Jezusa i Jego Matki. Dla każdego z nas te wskazania są wciąż aktualne. Jak temu sprostać? Receptą jest gorąca modlitwa i szczera spowiedź.
Parafia i Wspólnota Przyjaciół Misji zaprasza na pielgrzymkę do Sanktuarium św. Ojca Pio w Barto, PA.   Pielgrzymka odbędzie się 26 września 2010. Continue reading Pielgrzymka do Barto, Pa

Millenium Theater – Joseph

OUR PARISH IS ORGANIZING A TRIP  to the Millenium Theater to see a performance of „Joseph” (the one from the Book of Genesis, chapter 37 and next, not the husband of the Blessed Mother). Of all the characters in the Bible, perhaps Joseph is the best parallel to the character of Jesus that can be found. Dur-ing a time of an “eye-for-an-eye and a tooth-for-a-tooth” mentality, Joseph’s story of forgiveness and integrity has made this Bible story a timeless truth, inspiring genera-tions of men and women to walk uprightly in the midst of great temptation. This is a NEW production, amazing and unforgettable experience. Faithful and practicing Christian actors invite us to come and experience the Bible. Beautiful music, live singing, colorful costumes, live animals are only a few of the many attractions of this fantastic presen-tation. The cost of the tickets includes entrance to the theater and transportation via luxury coach bus. Departure on Saturday, March 20 at 11:30am from in front of the church. The price of the ticket is $95 per person.  Tickets are available by calling Ela at 1-718-389-2771, Beata at 917-825-5973 or at the parish rectory.

PARAFIA NASZA ORGANIZUJE WYCIECZKĘ  do Teatru Millenium w Pensylwanii na przedstawienie “Joseph”. Jest to opowieść o Józefie z Księgi Rodzaju, rozdział 37 i następne, a nie o Józefie, mężu Matki Bożej. Jest to NOWE przedstawienie. Wierzący i praktykujący aktorzy chrześcijańscy zapraszają nas do wspólnego przeżywania Biblii z czasów przed Chrystusem. Wspaniała muzyka, żywy śpiew, barwne kostiumy, żywe zwierzęta i wiele innych atrakcji, to tylko niektóre elementy tego fantastycznego przedstawienia. W cenie biletu wejściówka do teatru mieszczącego 3 tysiące widzów i przejazd wygodnym autobusem. Wyjazd w sobotę 20 marca o godzinie 11:30 sprzed kościoła. Bilet 95 dolarów od osoby. Bilety do nabycia u p. Eli 718-389-2771 i p. Beaty – 917-825-5973 oraz w kancelarii parafialnej.