Tag Archives: Wielanoc

Alleluja! Alleluja! Alleluja!

The Priests and Staff of St. Stanislaus Kostka Parish, Greenpoint Brooklyn, extend to all the parishioners, benefactors, guests and visitors to our website our best wishes as we celebrate anew the gift of the Resurrection of Our Lord. Christ is Risen, Truly Risen! He who conquered sin, death and satan, grants us participation in His victory. May He Bless us in our efforts to find the true meaning of life, in finding lasting values, good fortune and spiritual happiness. Happy Easter!

Kapłani i pracownicy parafii Św. Stanisława Kostki, Greenpoint, Brooklyn, składają wszystkim parafianom, dobroczyńcom, gościom i czytelnikom tej strony parafialnej, najlepsze życzenia z okazji pamiątki dnia Zmartwychwstania Pana. Chrystus Zmartwychwstał, Prawdziwie Zmartwychwstał! Ten, który zwyciężył grzech, śmierć i szatana, daje nam udział w Swoim zwycięstwie. Niech On błogosławi naszej walce o poznanie prawdziwego sensu życia, o znalezienie trwałych wartości, o szczęście i radość ducha. Wesołego Alleluja!