Tag Archives: Wincenty

Uroczystość Św. Wincentego a Paulo

svdp Dzisiaj, 27 września, przypada rocznica śmierci Św. Wincentego a Paulo, założyciela Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia (umiera w 1660 r. w Paryżu). Był to prosty i skromny kapłan, choć jego śmierć dotknęła serca tysięcy ludzi. Był to kapłan, który słowo miłosierdzie obrał sobie za myśl przewodnią posługi ludziom, i to najuboższym. Dla dzieci zakłada sierocińce, dla głodnych kuchnie, dla chorych szpitale, dla grzeszników organizuje kapłanów niosących Boże przebaczenie w sakramentalnej spowiedzi i rekolekcjach ludowych, dla duchowo biednych kapłanów zakłada seminaria i organizuje spotkania pogłębiania wiary. Daje ludziom całego siebie dla ich dobra i dla zbawienia ich duszy.

Życzmy sobie, aby każdy z nas spełniał postawione przed nami przez Boga zadanie Miłości Boga i bliźniego z takim samym zaangażowaniem i ofiarnością jak to czynił Św. Wincenty a Paulo. Niech Boże Miłosierdzie przelewa się przez nasze ludzkie ręce dla dobra innych.

Więcej o św. Wincentym można przeczytać tutaj.

25 stycznia: Nawrócenie św. Pawła Apostoła Rocznica założenia Zgromadzenia Misji

vdp182 Modlitwy na Uroczystość

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN
Święty Wincenty, blaskiem światła
Wskazujesz drogę nam do nieba. To przykład twoich cnót rozjaśnia
Pielgrzymowania szlak naszego.
Wśród cnót, którymi ozdobiłeś Swe własne życie, jak koroną
Czystość jaśnieje, którą kocha
Pan Jezus dziewic Oblubieniec.

Continue reading 25 stycznia: Nawrócenie św. Pawła Apostoła Rocznica założenia Zgromadzenia Misji

Dzień Założenia Zgromadzenia Misji

Początek Zgromadzenia Misji to rok 1617. Wincenty a Paulo, młody kapłan, był wychowawcą synów rodziny de Gondi. W styczniu 1617 r., wezwany do umierającego mieszkańca wsi Gannes, zachęcił go do odbycia spowiedzi generalnej z całego życia. Po jej odprawieniu umierający wyznał publicznie, iż bez niej byłby z pewnością potępiony, gdyż na poprzednich spowiedziach taił grzechy ciężkie. Pani de Gondi obecna wśród świadków tego wydarzenia powiedziała: Jeżeli ten człowiek, uchodzący za dobrego chrześcijanina, byt narażony na potępienie, to cóż powiedzieć o innych, którzy prowadzą grzeszne życie? Wincenty myślał podobnie. Continue reading Dzień Założenia Zgromadzenia Misji

350 rocznica śmierci Św. Wincentego a Paulo

Dzisiaj, tj 27 września 2010 roku przypada 350 rocznica śmierci Świętego Wincentego a Paulo. W tym dniu kończy się także Rok Wincentyński. Jako przygotowanie do dzisiejszego dnia przez cały tydzień odmawialiśmy Nowennę do świętego Wincentego a Paulo z prośbą o otwarcie duszy, abyśmy umieli spostrzegać Chrystusa ubogiego w każdym człowieku. Tego dnia o godzinie 9 rano była odprawiona uroczysta msza święta koncelebrowana ku czci św. Wincentego. Przewodniczył jej i homilie wygłosił Prowincjał Zgromadzenia Księży Misjonarzy Prowincji Nowej Anglii, Ks. Rafał Kopystyński CM, w koncelebrze był również ekonom Prowincji Ks. Marek Sadowski CM oraz wszyscy kapłani pracujący w kościele Św. Stanisława Kostki na Greenpoincie. We mszy świętej uczestniczyło ponad 200 osób.   Continue reading 350 rocznica śmierci Św. Wincentego a Paulo

Wincenty a Paulo – uroczystość

27 września  przypada uroczystość Świętego Wincentego a Paulo. W tym dniu uroczyście zakończymy także Rok Wincentyński. Z tej racji przez najbliższy tydzień po każdej mszy świętej będziemy odmawiali Nowennę do świętego Wincentego a Paulo z prośbą o otwarcie duszy, byśmy umieli spostrzegać Chrystusa ubogiego w każdym człowieku. Zachęcamy także do prywatnego domawiana Nowenny.    Continue reading Wincenty a Paulo – uroczystość