Tag Archives: Wincenty a Paulo

Uroczystość Św. Wincentego a Paulo

svdp Dzisiaj, 27 września, przypada rocznica śmierci Św. Wincentego a Paulo, założyciela Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia (umiera w 1660 r. w Paryżu). Był to prosty i skromny kapłan, choć jego śmierć dotknęła serca tysięcy ludzi. Był to kapłan, który słowo miłosierdzie obrał sobie za myśl przewodnią posługi ludziom, i to najuboższym. Dla dzieci zakłada sierocińce, dla głodnych kuchnie, dla chorych szpitale, dla grzeszników organizuje kapłanów niosących Boże przebaczenie w sakramentalnej spowiedzi i rekolekcjach ludowych, dla duchowo biednych kapłanów zakłada seminaria i organizuje spotkania pogłębiania wiary. Daje ludziom całego siebie dla ich dobra i dla zbawienia ich duszy.

Życzmy sobie, aby każdy z nas spełniał postawione przed nami przez Boga zadanie Miłości Boga i bliźniego z takim samym zaangażowaniem i ofiarnością jak to czynił Św. Wincenty a Paulo. Niech Boże Miłosierdzie przelewa się przez nasze ludzkie ręce dla dobra innych.

Więcej o św. Wincentym można przeczytać tutaj.

25 stycznia: Nawrócenie św. Pawła Apostoła Rocznica założenia Zgromadzenia Misji

vdp182 Modlitwy na Uroczystość

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN
Święty Wincenty, blaskiem światła
Wskazujesz drogę nam do nieba. To przykład twoich cnót rozjaśnia
Pielgrzymowania szlak naszego.
Wśród cnót, którymi ozdobiłeś Swe własne życie, jak koroną
Czystość jaśnieje, którą kocha
Pan Jezus dziewic Oblubieniec.

Continue reading 25 stycznia: Nawrócenie św. Pawła Apostoła Rocznica założenia Zgromadzenia Misji

Dzień Założenia Zgromadzenia Misji

clip_image002Módlmy się za kapłanów i braci ze Zgromadzenia Misji pracujących na całym świecie, szczególnie jednak za tych pracujących przy naszej parafii, i w Prowincji Nowej Anglii. Módlmy się o nowe i liczne powołania do Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo. Prosimy po to szczególnie dzisiaj, 25 stycznia, w Uroczystość nawrócenia Św. Pawła.

Tego dnia, 25 stycznia 1617 roku, narodziło się Zgromadzenia Misji. A było to tak: Wincenty a Paulo, był wychowawcą synów i kapelanem rodziny de Gondi. Pewnego dnia został wezwany do umierającego mieszkańca wsi Gannes, którego zachęcił do odbycia spowiedzi generalnej z całego życia. Po jej odprawieniu umierający wyznał publicznie, iż bez niej byłby z pewnością potępiony, gdyż na poprzednich spowiedziach taił grzechy ciężkie. Pani de Gondi obecna wśród świadków tego wydarzenia powiedziała: Jeżeli ten człowiek, uchodzący za dobrego chrześcijanina, byt narażony na potępienie, to cóż powiedzieć o innych, którzy prowadzą grzeszne życie? Wincenty myślał podobnie. Wspólnie postanowili, iż w następnym tygodniu wygłosi w Folleville kazanie o spowiedzi generalnej. Uczynił to 25 stycznia 1617. W następstwie tego kazania było tak wielu chętnych do odprawienia spowiedzi,    

Continue reading Dzień Założenia Zgromadzenia Misji

Oddaj auto dla biednych za pomocą organizacji Św. Wincentego a Paulo.

Oddaj swoje auto na biednych za pomocą Stowarzyszenia Świętego Vincentego a Paulo  (St. Vincent de Paul Society). Jest to niedochodowa fundacja (założona w 1855 roku) pomagająca biednym, która przyjmuje używane auta w każdej kondycji i “stadium życia”, sprzedaje je, a ofiarodawcom wydaje dokument umożliwiający odpis podatkowy na dorocznym oświadczeniu podatkowym.   Continue reading Oddaj auto dla biednych za pomocą organizacji Św. Wincentego a Paulo.