Tag Archives: Zielone Świątki

Napełnieni Duchem Świętym

HSW czasie między zmartwychwstaniem a wniebowstąpieniem, przez czterdzieści dni Jezus wskazywał apostołom na ich obowiązki i odpowiedzialność. Mieli w Jerozolimie oczekiwać zesłania Ducha Świętego, obiecanego przez Ojca. Jezus wskazywał także apostołom kierunek działania. Punktem wyjścia misji apostolskiej była Jerozolima, a następnie Judea, Samaria, aż wreszcie cały ówczesny świat. Misja apostołów polegała na dawaniu świadectwa o zmartwychwstałym Chrystusie. Jeszcze kiedy z Nim wędrowali i wsłuchiwali się w Jego słowa usłyszeli, że jako Mesjasz spełni zapowiedziane przez „Pismo” wylanie Ducha Świętego: „Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: <Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza> A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był (dany), ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony” ( J 7,37-39 ).

Continue reading Napełnieni Duchem Świętym