Tag Archives: Zwiastowanie

Uroczystość Zwiastowania – Dzień Świętości Życia

Dzień 25 marca to Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie. Jest on także obchodzony w Polsce jako Dzień Świętości Życia. Jego ustanowienie w 1998 roku przez Episkopat Polski było odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II, zawarte w encyklice „Evangelium vitae” do „budzenia sumień w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim oraz wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji”.
Dzisiaj kończy się 9-dniowa nowenna w intencji dziecka nienarodzonego w ramach akcji „Uratuj świętego”, Continue reading Uroczystość Zwiastowania – Dzień Świętości Życia