older photos

Photo and Video Gallery * Galeria zdjęć i filmów

5/04/2011 Blessing of motorcycles *** Poświęcenie motocykli dla klubu Unknown Bikers
4/22/2011 Good Friday – Tomb of Jesus*** Wielki Piątek – Grób Pański
4/22/2011 Good Friday – LITURGY *** Wielki Piątek – LITURGIA
4/22/2011 Good Friday – Altar of Repose*** Wielki Piątek – Ciemnica
4/21/2011 Holy Thursday Mass *** Wielki Czwartek – Msza
4/18/2011 SMOLENSK ANNIVERSARY MASS *** Rocznica Smolenska 2010 – Msza
4/17/2011 Palm Sunday in our Parish *** Niedziela Palmowa w parafii
4/17/2011 Bake Sale – Academy *** Wyprzedaz ciast w Akademii
4/17/2011 John Paul II exhibition *** Wystawa – Jan Paweł II przed beatyfikacja
4/11/2011 Lenten Retreat 2011 *** Rekolekcje Wielkopostne 2011
4/09/2011 Nazareth Families Movement Retreat Day *** Dzień Skupienia Wspólnoty Rodzin Nazaretańskich
4/08/2011 Polish School children about John Paul II*** Prace dzieci Polskiej Szkoły o Janie Pawle 2
4/04/2011 Rev. Astor Rodriguez – Lenten retreat 2011 *** Rekolekcje Wielkopostne 2011 – Ks. Astor Rodriguez
4/3/2011 30 Anniversary of Priesthood – Fr. Marek Sobczak 4/3/2011 *** 30 lecie kapłaństwa – ks. Marek Sobczak 3 kwietnia 2011
3/16/2011 Fr. Witko Mass 2011 *** Msza Uzdrawiająca O. Witko 2011
3/13/2011 Shroud of Turin Meditation 2011 *** Katecheza Całunu Turyńskiego 2011
3/6/2011 New Altar Servers 2011 *** Nowi ministranci 2011
3/6/2011 Confirmation Candidates receive crosses *** Kandydaci do Bierzmowania otrzymują krzyżyki
2/21/2011 Winter fun – altar servers tubing *** Wyprawa na śnieżne harce – ministranci
1/27/2011 Winter attack 🙂 *** Zima na Greenpoincie
1/27/2011 VIDEO: You Tube: Christmas Carols by SSKCA children at SSK church*** Dzieci śpiewają kolędy u Kostki
1/27/2011 VIDEO: Christmas Carols by SSKCA children *** Dzieci parafialne śpiewają kolędy
1/26/2011 VIDEO- YouTube: Grand Marshal Sashing – Pulaski Parade 2011 *** Przekazanie szarfy Wielkiego Marszałka Parady Pulaskiego 2011
1/26/2011 VIDEO- YouTube: Grand Marshal Sashing – Pulaski Parade 2011 *** Przekazanie szarfy Wielkiego Marszałka Parady Pulaskiego 2011
1/22/2011 Youth Ski Trip *** Wyjazd młodzieży na narty
1/20/2011 Grand Marshal Sashing – Pulaski Parade 2011 (BK)*** Przekazanie szarfy Wielkiego Marszałka Parady Pulaskiego 2011 (BK)
1/20/2011 Grand Marshal Sashing – Pulaski Parade 2011 *** Przekazanie szarfy Wielkiego Marszałka Parady Pulaskiego 2011
  2010
12/23/2010 ADVENT RETREAT in Polish 2010 *** Rekolekcje Adwentowe 2010
12/23/2010 Theological study in Polish 2010 *** Kurs teologiczny po polsku
12/22/2010 Oplatek – Youth Group 2010 *** Opłatek grupy młodzieżowej
12/19/2010 Christmas Pageant by Polish School 2010 *** Dzieci Polskiej Szkoły przypominają o Bożym Narodzeniu
12/12/2010 Christmas Supper -Nazareth familiy group *** Opłatek grupy Rodzin Nazareteńskich 2010
12/12/2010 Christmas Show – Academy 2010 *** Kolędy w Akademii 2010
12/12/2010 Krakowianki i Gorale Christmas Show 2010 *** Krakowianki i Gorale w programie o bożonarodzeniowym 2010
12/12/2010 Christmas Carols by SSKCA children 2010 *** Dzieci śpiewają kolędy u Kostki
12/12/2010 Christmas Pageant 2010 *** Dzieci przypominają o Bożym Narodzeniu
12/5/2010 St. Nicholas visits children at our church *** Św. Mikołaj odwiedza dzieci w kościele
11/27/2010 Children’s Christmas Carols Concert at St Rita Church*** Koncert kolęd w parafii St. Rita
11/14/2010 Christmas Carols – Recording Studio *** Nagrywanie kolęd w studio nagrań
11/11/2010 Dzien Niepodległości 11/11/2010 *** Poland’s Independance Day 11/11/2010
11/11/2010 40 Hours Eucharistic Devotion *** 40 Godzinne Nabożeństwo Eucharystyczne
11/8/2010 Red and White Ball – Jadzia *** Szkoła Orchard Lake honoruje panią McEvoy
11/5/2010 Polish Heritage Month at Brooklyn Borough Hall *** Miesiąc Dziedzictwa Polskiego w Ratuszu dzielnicy Brooklyn
10/31/2010 Procesja na cmentarzu *** All Souls Procession at cemetary
10/30/2010 35 anniversary of Mrs. Kalitka *** Pani Halinka i jej 35 lecie w służbie parafii
10/29/2010 Zakończenie Różańca dla dzieci *** Rosary devotion for children ends
10/28/2010 International Night at St Stanislaus Kostka Catholic Academy
10/28/2010 Kawiarenka parafialna *** Coffee room at the old school
10/20/2010 Youth in the mountains *** Młodzież w górach
10/20/2010 Altar Servers Pilgrimage *** Pielgrzymka Ministrantów
10/17/2010 Mass and blessing of Bl. Popieluszko reliquary *** Msza sw. i poświęcenie relikwiarza Bł. ks. Jerzego
10/17/2010 Mass and blessing of Bl. Popieluszko reliquary (JPIIFNY) *** Msza sw. i poświęcenie relikwiarza Bł. ks. Jerzego – Fundacja JPII
10/16/2010 Popieluszko Presentation -video *** Popieluszko Pantomima – filmik
10/16/2010 Popieluszko Presentation *** Popieluszko Pantomima
10/15/2010 Youth choir, St. Jakobus, Mastholte, Germany *** Chór młodzieżowy, Św. Jakuba, Masholte, Niemcy
10/04/2010 Pulaski Day Parade 2010*** Parada Pułaskiego 2010
09/27/2010 St. Vincent de Paul Mass*** Uroczystość Św. Wincentego a Paulo
09/20/2010 Parish Picnic 2010*** Festyn Parafialny 2010
08/29/2010 New Banner for the Usher Society *** Nowy Sztandar dla Tow. Kolektorów
06/18/2010 Absolwenci 2010 *** Graduation 2010
06/16/2010 Absolwenci Przedszkola 2010 *** Kindergarten Graduation 2010
06/15/2010 Najmłodsi Absolwenci 2010 *** Pre-K Graduation 2010
06/06/2010 Procesja na Boże Ciało 2010 – Slajdy *** Corpus Christi Procession 2010 (slides)
06/06/2010 Procesja na Boże Ciało 2010 z *** Corpus Christi Procession 2010 p
06/06/2010 Procesja na Boże Ciało 2010 *** Corpus Christi Procession 2010
06/06/2010 Procesja na Boże Ciało 2010 *** Corpus Christi Procession 2010
06/02/2010 Wycieczka do Six Flags *** Six Flags Trip
05/31/2010 Msza Jubileuszowa ks. Edmunda Gutowskiego CM *** 50 Anniversary of Priesthood of Fr. Edmund Gutowski CM
05/31/2010 Msza Prymicyjna O. Albert Osewski *** First Mass Fr. Albert Osewski
05/31/2010 Msza Prymicyjna O. Albert Osewski *** First Mass Fr. Albert Osewski
05/18/2010 Pierwsza Komunia Święta *** Holy Communion 2010
04/30/2010 Towarzystwo MB Fatimskiej *** Fatima Society Communion Breakfast
04/18/2010 Bierzmowanie 2010 *** Confirmation 2010
04/15/2010 Msza Pogrzebowa 14 kwietnia 2010*** Funeral Mass April 14 2010
04/12/2010 Msza Pogrzebowa 11 kwietnia 2010*** Funeral Mass April 11 2010
04/01/2010 Wielki Tydzień 2010 *** Holy Triduum 2010
04/15/2010 Wielki Post 2010*** Lent Time 2010
02/14/2010 Zimowy Papiez *** Winter’s Pope
  2009 and earlier
12/29/2009 Boze Narodzenie 2009 *** Christmas 2009
11/12/2009 25 rocznica śmierci ks. Jerzego Popieluszko – Polski Instytut Teatralny – Czuwanie
10/29/2009 25 rocznica śmierci ks. Jerzego Popieluszko – Polski Instytut Teatralny – pod pomnikiem na Greenpoincie
06/14/2009 Procesja na Boże Ciało 2009 *** Corpus Christi Procession 2009
02/15/2009 Msza Święceń Łukasz Sorys 2009 *** Ordination Mass Rev. Lukasz Sorys 2009
11/14/2007 Msza Dziedzictwa 2007 *** Polonia Mass 2007
06/14/2007 Six Flags 2007 *** Altar Servers trip 2007
06/15/2007 Przyjecie ministrantow 2007 *** New altar Servers 2007
06/16/2007 Pantomima o Sw. Stanislawie 2007 *** St. Stanislaus pesentation 2007
06/10/2007 Procesja na Boże Ciało 2007 *** Corpus Christi Procession 2007
06/14/2007 Czestochowa amerykanska 2007 *** Doylestown trip 2007
01/24/2006 The Greenpoint Monitor Museum "Road Show" St. Stanislaus Kostka School