Thanksgiving Day

Image1Please, join us for the celebration of the Eucharist in Thanksgiving for graces and blessings received from God.

THANKSGIVING DAY at 9:00 AM. Mass will be bi-lingual – Polish and English.

Zapraszamy do udziału w uroczystej Mszy Świętej z okazji Dnia Dziękczynienia. Msza św. będzie naszym podziękowaniem Bogu za Jego dary.   Początek godzina 9:00 rano.