To już 400 lat !!!!

svdp400-2W 2017 roku przypada 400 rocznica narodzin charyzmatu św. Wincentego a Paulo. Dokładnie 25 stycznia 1617 r., w święto Nawrócenia św. Pawła apostoła, Wincenty wygłosił kazanie o spowiedzi generalnej i to wydarzenie stanęło u podstaw wszystkich dzieł, jakie zrodziły się z duchowości Założyciela Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia.
Oficjalne obchody jubileuszu w Prowincji Nowej Anglii rozpocznie Msza św. sprawowana 25 stycznia 2017 roku w Domu Prowincjalnym w Manchester, CT przez kapłanów Prowincji, a parafialna dziękczynna msza święta będzie odprawiona 29 stycznia o godzinie 13.00 przez naszych kapłanów.
Św. Wincentego ? Paulo był głęboko zakorzeniony w duchowości Jezusa Chrystusa. Zapisał, że fundamentalną regułą zgromadzenia jest głoszenie Jego nauki ubogim, opuszczonym, zagubionym duchowo i materialnie, żyjącym na marginesie. Postawę założyciela Zgromadzenia Księży Misjonarzy ukształtowały dwa ważne wydarzenia.
W 1617r. św. Wincenty został wezwany do umierającego. Ten po skorzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania wyznał, że jego wcześniejsze spowiedzi były świętokradzkie i gdyby nie spotkanie z ? Paulo umarłby potępiony. Pod wypływem tej wiadomości 25 stycznia 1617 r. św. Wincenty wygłosił płomienną naukę, zachęcając wiernych do spowiedzi z całego życia. Odzew przerósł najśmielsze oczekiwania księży.
– Innym razem, w sierpniową niedzielę w czasie kazania wspomniał o biednej rodzinie doświadczonej chorobą. Zaraz po tym prawie wszyscy mieszkańcy wioski pospieszyli jej z pomocą. Te wydarzenia wpłynęły na całe życie św. Wincentego i dzięki nim powziął myśl, że posłudze na rzecz innych należy nadać formę instytucjonalną.
W duchu wincentyńskim przez 400 lat wyrosło wiele dzieł na całym swiecie. Są nimi: Zgromadzenie Księży Misjonarzy, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego ? Paulo, Bractwa Miłosierdzia, Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego ? Paulo, Apostolstwo Cudownego Medalika, Młodzież Wincentyńska czy dzieła ks. Siemaszki w Polsce czy też St Vincent de Paul Society w USA.
Choć św. Wincenty widział ogrom dobra jakie czyniło zgromadzenie, to nazywał je Małym Zgromadzeniem Misji, gdyż we wszystkim upatrywał łaskę Bożą. Podkreślił też, że nie można spocząć na laurach, gdy wokół widać tyle nędzy duchowej i materialnej oraz miejsc do głoszenia Ewangelii.
W Polsce Zgromadzenie otrzymało Dom i parafię Sw. Krzyża (znaną nam z figury Chrystusa dźwigającego krzyż, wywróconej, ale nie zniszczonej w czasie wojny oraz z tego, że to z tego kościoła od czasów Solidarności jest transmitowana na całą Polskę msza dla chorych). Jak wielka była jego rola tego miejsca niech świadczy to, że do rozbioru Polski to właśnie misjonarze prowadzili w kraju większość seminariów duchownych. Z kolei siostry Miłosierdzia można było spotkać w wielu szpitalach.
W roku 400-lecia dziękczynienia za charyzmat wincentyński ważnym momentem będą przypadający 27 września liturgiczne wspomnienia św. Wincentego ? Paulo.
Katalog świętych i błogosławionych Rodziny Wincentyńskiej obejmuje licznych męczenników, którzy w różnych okolicznościach dawali świadectwo wierności wobec Chrystusa i Kościoła. Są wśród nich głosiciele Ewangelii w Chinach, ofiary ponawianych prześladowań w „niebiańskim imperium”; siostry miłosierdzia i księża ze Zgromadzenia Misji, którzy w czasie rewolucji francuskiej odmawiali złożenia przysięgi cywilnej i w imię wierności Kościołowi ginęli na gilotynie lub byli rozstrzelani; siostry miłosierdzia ze zgromadzenia założonego przez świętych Wincentego a Paulo i Ludwikę de Marillac, ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia założonego przez Joannę Antydę Thouret, które pełniąc dzieła miłości oddały życie w obronie czystości. Tytułu męczenników nie można jednak ograniczać tylko do tych osób, które przelały własną krew. Św. Wincenty mówił siostrom miłosierdzia: Każdy, kto poświęca życie dla Boga w służbie bliźnich, jest prawdziwym męczennikiem. Wy należycie do nich, bo służycie ubogim kosztem własnego zdrowia i życia. Również księżom ze Zgromadzenia Misji mawiał, iż narażając zdrowie i życie ze względu na głoszenie Ewangelii, umierają prawdziwie w imię miłości Boga i bliźniego.
św. Wincenty a Paulo (1581-1660)
(uroczystość 27 września)
św. Ludwika de Marillac (1591-1660) (uroczystość 9 maja)
św. Elżbieta Anna Seton (1774-1821)
(wspomnienie 4 stycznia)
bł. Fryderyk Ozanam (1813-1853)
(wspomnienie 9 września)
św. Joanna Antyda Thouret (1765-1826)
(wspomnienie 23 maja)
bł. Marek Antoni Durando (1801-1880)
(wspomnienie 10 grudnia)
bł. Lindalwa Justo de Oliveira (1953-1993)
(wspomnienie 7 stycznia)
bł. Maria Anna Vaillot i Otylia Baumgarten (1794) (wspomnienie 1 lutego)
bł. Giuseppina Nicoli (1863-1924) (wspomnienie 3 lutego)
bł. Rozalia Rendu (1786-1856) (wspomnienie 7 lutego)
św. Franciszek Regis Clet (1748-1820)
(wspomnienie 18 lutego)
bł. Małgorzata Rutan (1736-1794) (wspomnienie 9 kwietnia)
bł. Marta Wiecka (1874-1904) (wspomnienie 30 maja)
bł.Maria Magdalena Fontaine i towarzyszki (1794) (wspomnienie 26 czerwca)
św. Justyn de Jacobis (1800-1860) (wspomnienie 30 lipca)
bł. Ghebre Michał (1788-1855) (wspomnienie 30 sierpnia)
bł. Ludwik Józef Francois i towarzysze (1792)
(wspomnienie 2 września)
św. Jan Gabryiel Perboyre (1802-1840)
(wspomnienie 11 września)
bł. Męczennicy Hiszpańscy XX w.
(wspomnienie 6 listopada)
św. Katarzyna Laboure (1806-1876)
(wspomnienie 28 listopada)
Pragniemy, aby nadchodzący rok był szczególnym czasem dziękczynienia za osobę i dzieło św. Wincentego, jak również za 400 lat działalności księży misjonarzy w służbie ubogim. Mamy nadzieję, że jubileuszowe obchody przyczynią się do ożywienia naszego charyzmatu i pozwolą dostrzec nowe przestrzenie w dziele ewangelizacji.

Dwa filmy naszego Generała:

https://www.youtube.com/watch?v=SKEgHVZtSpU

 https://www.youtube.com/watch?v=TdlQEr_Wyl4