Tydzień Szkół Katolickich

Od 30 stycznia do 3 lutego obchodzony jest w Nowym Jorku Tydzień Szkół Katolickich. Motywem Tygodnia Szkół Katolickich 2012 jest "Szkoły katolickie: wiara, nauka, pomoc". Motyw skupia się na trzech priorytetach, które tworzą szkoły katolickie i wyróżniają je wśród innych placówek edukacyjnych.

Wiara-uczniowie szkół katolickich nie tylko nauczani są podstaw chrześcijaństwa, ale także na codzień obcują z Bogiem poprzez codzienną modlitwę, udział w nabożeństwach czy uczestnictwu w przygotowaniu do sakramentów. Ważną rolę odgrywa także katolickie wychowanie. Uczniowie od małgo dziecka uczeni są co jest dobre a co złe i jak zmieniać swoje postępowanie, aby być akceptowanym w środowisku. Ważnym elementem wychowania jest uczenie szacunku dla innych i otoczenia. Uczenie dzieci dyscypliny to jedno z czołowych osiągnięć szkół katolickich i bardzo owocuje w dorosłym życiu.

Nauka-Nauczyciele pracujący w szkołach katolickich to pedagodzy o dużym doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach. Poziom nauczania w szkołach katolickich jest wysoki, czego dowodem są wyniki z testów stanowych, które są wyższe niż w porównywalnych placówkach. W szkołach katolickich naucza się wielu przedmiotów, włączając w to także przedmioty artystyczne. Od dawna wiadomo, że różnorodność zajęć bardzo rozwija dzieci.

Pomoc– szkoły katolickie utrzymują się z czesnego i pomocy innych. Rodzice, którzy posyłają swoje dzieci do szkół katolickich mogą być wspaniałym przykładem jak można współpracować ze szkołą. Bo rodzic udzielający się w szkole, to ten, który zna bliżej nauczycieli, spotyka się z nim na innym polu niż wywiadówka i rozumie potrzeby szkoły. Pomagający szkole rodzic, to także wspaniały przykład dla własnego dziecka jak żyć, jak pomagać i jak obcować z innymi. Uczniowie uczący się w szkołach katolickich także pomagają. Często organizują akcje, które są wsparciem dla osób w potrzebie. Na codzień starsi uczniowie opiekują się młodszymi, np. często odrabiając z nimi lekcje.

Tydzień Szkół Katolickich to tydzień w którym szkoły rozpoczynają rejestrację na następny rok szkolny. W tym tygodniu szkoły otwierają swoje drzwi dla rodzin, parafian, i potencjalnch rodziców. Tego tygodnia celebruje się Dzień Ucznia, Dzień Nauczyciela, Dzień Rodzica i inne w zależnońci od pomysłowości placówki.

Katolickie wykształcenie jest wzorem sukcesu!

Dlaczego?

· 99% uczniów katolickich szkół średnich kończy szkoły (dla porównania szkoły publiczne 59%)

· 97% uczniów szkół katolickich kontanuuje naukę na wyższych uczelniach (gdy w w szkołach publicznych tylko około 50%)

· Studenci szkół katolickich osiągają wyższe wyniki na testach stanowych niż ich rówieśnicy szkół publicznych.

Nalepszą wizytówką szkół katolickich jest chyba to,że większość nauczycieli pracujących w szkołach publicznych wysyła swoje dzieci do szkół katolickich. Jest jakiś powód, który kieruje nimi.

Szkoły katolickie są bezpieczne. W dzisiejszym świecie, gdzie na nasze dziecko czyha tyle niebezpieczeństw, katolickie szkoły mogą być ostoją i zapewnieniem bezpieczeństwa.

W środowisku polonijnym znana jest Szkoła Sw. Stanisława Kostki na Greenpoincie. W tej szkole dzieje się tyle wspaniałych rzeczy, że z powodzeniem mogłaby obdarzyć jeszcze kilka innych placówek. Pracują w niej ciężko dyrektorka Krystyna Cieloszczyk, nauczyciele, uczniowie i rodzice.

Satysfakcjonujące wyniki z egzaminów do katolickich szkół średnich i wysokie stypendia ( w tym roku ponad 175 tysięcy dolarów) jakie otrzymali niektórzy uczniowie świadczy o poziomie tej placówki. W tym tygodniu szkoła Kostki został nadany tytuł Szkoły Tygodnia Diecezji Brooklyńskiej.

Wszystkich zainteresowanych rodziców zapraszam do odwiedzenia szkoły w czwartek, 2 lutego, w godzinach od 10 do 11:30 rano, będzie możliwość obejrzenia szkoły i lekcji prowadzonych przez nauczycieli.

Bożena Konkiel