Tydzień Szkół Katolickich

Rozpoczyna się Tydzień Szkół Katolickich. Jest to okres szczególnej modlitwy, aby te instytucje, budowane wysiłkiem poprzednich pokoleń wierzących w celu wychowywania dzieci w wierze, tradycji i kulturze chrześcijańskiej, nie wyginęły do końca. Pradziadowi nasi zakładali szkoły przy parafiach etnicznych, aby zapewnić swoim dzieciom dobry poziom edukacji, aby nauczyć ich miłości do Boga i ludzi. Od ponad 115 lat parafialna szkoła św. Stanisława Kostki wychowywała uczniów w duchu pobożności, miłości do Boga i szacunku dla człowieka, zapewniając im także wysoki poziom edukacji. Wielu Absolwentów naszej szkoły ukończyło prestiżowe Uniwersytety, wielu zawdzięcza życiowy sukces nauce w naszej szkole.

Niestety, wielu rodzicom jest dzisiaj obojętne wychowanie dziecka w szkole zachowującej prawdziwe wartości i posiadającej moralne zasady nauczania. Nie zdają sobie sprawy, że wysyłając swoje dzieci do szkół publicznych narażają je na nauczanie niezgodne z wiarą katolicką. Co gorsza, program nauczania w szkołach publicznych zawiera mnóstwo amoralnych tez, nie zwraca uwagi na wychowanie w szacunku do drugiego człowieka, oraz zrywa z Bogiem, który jest źródłem Mądrości. A zaoszczędzanie paru dolarów dziennie na czesnym do szkoły katolickiej, jest niestety, złą inwestycją w swoje dziecko.

Szkoły katolickie, takie jak Akademia Św. Stanisława Kostki w Brooklynie, mają wysoki poziom nauczania, a uczniowie szkół katolickich uzyskują lepsze wyniki na testach stanowych i federalnych, aniżeli uczniowie szkół publicznych. Bezpodstawne są oskarżenia czy plotki, że szkoły katolickie nie nadążają z programem nauczania.

Zachęcamy Rodziców, aby na własne oczy przekonali się o wartościach szkoły katolickiej. W okresie Tygodnia Szkół Katolickich odwiedzajcie te szkoły, rozmawiajcie z nauczycielami i dyrektorami, aby w końcu podjąć właściwą decyzję o posłaniu swojego dziecka do szkoły katolickiej.

W Tygodniu Szkół Katolickich módlmy się w szczególny sposób w intencji o rozwój szkolnictwa katolickiego, które zabiega o moralne i wszechstronne wychowanie dzieci i młodzieży.