Uroczystość Św. Wincentego a Paulo

svdp Dzisiaj, 27 września, przypada rocznica śmierci Św. Wincentego a Paulo, założyciela Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia (umiera w 1660 r. w Paryżu). Był to prosty i skromny kapłan, choć jego śmierć dotknęła serca tysięcy ludzi. Był to kapłan, który słowo miłosierdzie obrał sobie za myśl przewodnią posługi ludziom, i to najuboższym. Dla dzieci zakłada sierocińce, dla głodnych kuchnie, dla chorych szpitale, dla grzeszników organizuje kapłanów niosących Boże przebaczenie w sakramentalnej spowiedzi i rekolekcjach ludowych, dla duchowo biednych kapłanów zakłada seminaria i organizuje spotkania pogłębiania wiary. Daje ludziom całego siebie dla ich dobra i dla zbawienia ich duszy.

Życzmy sobie, aby każdy z nas spełniał postawione przed nami przez Boga zadanie Miłości Boga i bliźniego z takim samym zaangażowaniem i ofiarnością jak to czynił Św. Wincenty a Paulo. Niech Boże Miłosierdzie przelewa się przez nasze ludzkie ręce dla dobra innych.

Więcej o św. Wincentym można przeczytać tutaj.