Uroczystość Wszystkich Świętych

allsa1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych, jest dniem obowiązującym każdego katolika do udziału we mszy świętej. W naszej parafii msze św. w języku polskim są odprawiane o godzinie 6:30, 7:00, 11:00 oraz 20:00 oraz w j. angielskim o godzinie 9:00 i 18:30. Kolejnego dnia, 2 listopada, modlimy się za dusze zmarłych i rozpoczynamy Nowennę mszy świętych za dusze czyśćcowe. Specjalne nabożeństwo za zmarłych w ostatnim roku parafian będzie o godzinie 18:30 a po nim będzie msza święta o godzinie 19.00. Serdecznie zapraszamy do udziału we mszy świętej w te dni.

Uroczystość Wszystkich Świętych przypadający zawsze 1 listopada, to piękny dzień w kalendarzu katolika, który w prosty i wyraźny sposób mówi wiernym o naszym powołaniu do świętości.

Uroczystość ta przypomina prawdę że my wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Jakąkolwiek drogą życia kroczysz – w małżeństwie, w kapłaństwie, w stanie konsekrowanym, w samotności, w zdrowiu czy w chorobie – jesteś powołany do świętości.

Zdajemy sobie sprawę, że świętość, to niejako pełnia człowieczeństwa. I wiemy, że własnymi siłami trudno jest nam osiągnąć, stąd może nasze zwątpienia i rezygnacje z walki o nią. Nie wolno nam jednak zapomnieć, że Bóg nie zostawił nas samymi. W swojej dobroci i życzliwości Bóg daje nam wielki dar swojej łaski. Wierzymy bowiem, że skoro Pan Bóg powołuje do świętości wszystkich, to każdemu człowiekowi pomaga swą łaską, tak Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od każdego z nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmie od Boga dar świętości. Wypływa to także z wolności którą Bóg obdarza każdego z nas. Dlatego powinniśmy szeroko otwierać nasze serca i dusze na wyłapywanie tych Bożych darów, na ich przyjmowanie i wykorzystywanie na duchowy wzrost, na dorastanie w doskonałości i świętości.

Razem jednak Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny przypominają prawdę o wspólnocie Kościoła, obejmującej świętych w niebie, pokutujących w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi. W tej komunii, łączności wyraża się wspólnota, którą nazywamy świętych obcowanie.
Wspomnienie wszystkich świętych ma źródło w kulcie męczenników. W rocznicę śmierci, która dla chrześcijan jest dniem narodzin dla nieba, odprawiano na grobach męczenników Eucharystię i czytano opisy męczeństwa. Pamięć o tych, którzy krwią potwierdzili swoją wiarę, była w pierwszych gminach chrześcijańskich pieczołowicie przechowywana. Pierwszym świętym spoza grona męczenników był zmarły w 397 r. biskup Marcin z Tours.
Początki święta sięgają IV w. W Antiochii czczono wtedy pamięć o wielu bezimiennych męczennikach, których wspominano w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. W Rzymie w VII wieku papież Bonifacy IV poświecił dawny Panteon i uczynił go kościołem ku czci Bogurodzicy oraz wszystkich Męczenników. Polecił przy tej okazji umieścić tam kamienie przywiezione z katakumb chrześcijańskich męczenników. Historycy przekazują, iż przywieziono wtedy aż 28 pełnych wozów. Z rocznicą tych wydarzeń związane było rzymskie święto Wszystkich Świętych. Czczono wtedy jedynie Maryję i męczenników. W późniejszych wiekach dołączono kult "wszystkich doskonałych Sprawiedliwych". Obchody przeniesiono z 13 maja na 1 listopada (Grzegorz IV – 8 wiek).

Warto przypomnieć, że od południa Dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny (może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące). Warunki zyskania odpustu są następujące: pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy, odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, dowolnej modlitwy w intencjach Ojca św., stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. W dniach 1-8 listopada można także pozyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami.