Uroczystość Zwiastowania – Dzień Świętości Życia

Dzień 25 marca to Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie. Jest on także obchodzony w Polsce jako Dzień Świętości Życia. Jego ustanowienie w 1998 roku przez Episkopat Polski było odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II, zawarte w encyklice „Evangelium vitae” do „budzenia sumień w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim oraz wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji”.
Dzisiaj kończy się 9-dniowa nowenna w intencji dziecka nienarodzonego w ramach akcji „Uratuj świętego”, wspieranej przez znanych polskich artystów i dziennikarzy ( www.uratujswietego.pl)
Ten dzień to czas refleksji na świętością życia poczętego, to czas działania na rzecz najbardziej bezbronnych – dzieci nienarodzonych. Modliliśmy się o zatrzymanie machiny śmierci, jaką jest aborcja, razem z Maryją, która dowiedziała się, że za 9 miesięcy zostanie Matką Chrystusa, a życie w niej poczęte będzie Synem Bożym.
Za kilka dni odbędzie się w naszej parafii Marsz w Obronie Życia – dokładnie w czwartek 31 marca. Rozpocznie się on po mszy świętej o godzinie 19.00 i wyruszy z kościoła pod pomnik Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki przy Nassau i Bedford Ave. W Brooklynie. Zapewne będzie nas niewielu, bo się ciągle wstydzimy żyć prawdą o życiu. Wierzymy jednak, że nawet ten mały Marsz przyniesie zastanowienie dla choćby jednego serca matki, czy serca ojca, które chcą skazać swoje dziecko na śmierć.
Dzień Zwiastowania jest także w naszej parafii dnem modlitwy w intencjach matek i mężatek, w intencji kobiet brzemiennych, w intencjach kobiet, które w przyszłości będą matkami, w intencjach kobiet, które świadomie zrzekły się macierzyństwa oddając się w służbę Chrystusowi. Dzisiaj nie zapominamy też o małżeństwach borykających się z niepłodnością.

Polecamy do przeczytania artykuł w ekai.pl