Uroczystości przy pomniku ks. Popiełuszko

POPIELUSZKO2011 (17) Dzisiaj, 16 października 2011 oddaliśmy hołd Błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszko w 27 rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Uroczystości rozpoczęły się pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki, który ustawiony został tutaj w 1990 r. na brooklyńskim Greenpoincie przy Bedford i Nassau.

Spotkanie modlitewno refleksyjne rozpoczął pan Mieczysław Michał Pająk, Prezes nowojorskiej Fundacji Jana Pawła II oraz inicjator budowy pomnika ks. Jerzego Popiełuszko na Greenpoint. Po przywitaniu przybyłych i wprowadzeniu w temat uroczystości, modlitwę odmówił ks. Marek Sobczak, CM, proboszcz parafii Św. Stanisława Kostki w Brooklynie. Następnie swój program przedstawiły dzieci z Polskiej Szkoły Sobotniej im. Henryka Sienkiewicza z południowego Brooklynu, opowiadając o życiu ks. Jerzego oraz śpiewając znaną pieśń o Ojczyźnie.

Dzieci złożyły wiązankę kwiatów pod pomnikiem, przy którym małe zuchy i harcerze trzymali wartę honorową. Następnie przemówił Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej na Południowy Nowy Jork Frank Milewski, który zachęcił do troski o polskie pomniki, miejsca i wszystko, co polskie.

Pan Pająk podziękował wszystkim obecnym, szczególnie dzieciom i ich rodzicom, harcerzom, Lidze Morskiej i przedstawicielom organizacji weteranów polskich biorących udział ze sztandarami i w galowych mundurach. Szczególne słowa podziękowania padły w kierunku osób zajmujących się na co dzień troską o otwieranie i zamykanie parku – obecnie czyni to Irene, amerykanka irlandzkiego pochodzenia!

Spotkanie zakończyło wspólne odśpiewanie pieśni Boże Coś Polskę. Po wspólnych modlitwach uczestnicy uroczystości przeszli zwartym pochodem do kościoła Św. Stanisława Kostki, gdzie rozpoczęła się uroczysta msza św. Zamówiona przez Fundacje Jana Pawła II w Nowym Jorku.

Przypominamy, że w kościele Św. Stanisława Kostki w Brooklynie są relikwie Błogosławionego ks. Jerzego umieszczone w pięknym granitowym relikwiarzu, który zdobi wymowny napis “Zło dobrem zwyciężaj. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko 1947-1984. Zginął za wiarę, prawdę i wolną Polskę”. Autorem kamiennego relikwiarza jest pan Stanisław Lutostański, a projektantem i wykonawcą krzyża z brązu, w którym umieszczone są relikwie, jest pan Adam Czekański.

Wierzymy, że parafianie i goście będą u stóp relikwiarza Błogosławionego Jerzego Popiełuszki, za jego wstawiennictwem, wypraszać wszelkie łaski potrzebne człowiekowi. Liczymy na to, że nasz kościół stanie się nie tylko miejscem pielgrzymek, ale i nawróceń czy innych cudów, wyproszonych u Boga za wstawiennictwem, tego naszego, bliskiego nam życiem, świadka Bożej miłości, jakim jest ksiądz Jerzy. On całe życie służył ludziom. Na pewno będzie z nami, ludźmi, w każdej chwili, służąc swoją mocą i pomocą.

Mamy w kościele Św. Stanisława Kostki (ten sam patron, tak jak w ostatnim miejscu jego pracy i przy warszawskim grobie) pierwsze w Nowym Jorku relikwie błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszko. Zachęcamy do nawiedzania tego kościoła, aby u stóp błogosławionego Jerzego modlić się z dziękczynieniem Bogu za tę wspaniałą postać i wypraszać potrzebne cuda. Bo nie jest rzeczą dziwną, że już do biura kultu księdza Jerzego napływają listy z powiadomieniem o otrzymanych łaskach i cudach za przyczyną tego błogosławionego.

 

Modlitwa wstępna:

Gromadzimy się dzisiaj w Imię Boże pod pomnikiem Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszko, wyrażając nasze wdzięczność Bogu Ojcu w niebie, za to, że dał nam tak wielkiego Polaka, kapłana, żołnierza Chrystusowego walczącego o prawdziwą wolność dla Polski i każdego Polaka. Gromadzimy się także po to, abyśmy zapatrzeni w przykład życia błogosławionego ks. Jerzego, podjęli się kontynuowania jego walki z tymi, którzy chcą nam prawdziwą wolność odebrać.

Błogosławiony Ksiądz Popiełuszko podjął walkę o życie prawdziwe, o człowieka wolnego i równego, walkę o wolną Polskę. Walczył, bo człowiek był zniewolony systemem, a cały kraj był tak bardzo przesiąknięty nienawiścią, nietolerancją, i niesprawiedliwością.

Po latach w dzisiejszej Polsce są ludzie, którzy na nowo chcą prawdziwą wolność do życia w wierze odebrać. Niby głoszą demokrację, równość i szacunek, a domagają się niszczenia tego, co sprawiedliwe i słuszne w oczach Boga. Domagają się wprowadzenia zasad ludzkich, a nawet szatańskich w miejsce Bożych przykazań. Domagają się usunięcia Boga z życia społecznego.

Czy można żyć w wolności usuwając z życia Boga, który jest źródłem prawdziwiej wolności i sprawiedliwości? Nie można i nie możemy na to pozwolić.

Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko podczas kazania wygłoszonego w Bydgoszczy w dniu jego zaginięcia powiedział: "Prośmy o uwolnienie od strachu i zagrożenia a przede wszystkim abyśmy byli wolni od wszelkich uczuć nienawiści i pogardy".

Niech słowa błogosławionego ks. Jerzego, męczennika za wiarę i wolność człowieka, poprowadzą nas do walki duchowej, modlitewnej o dochowanie wierności Bogu i Jego przykazaniom.

Dlatego prosimy Cie dzisiaj Ojcze w niebie, wyzwól nas z więzów strachu. Daj nam walczyć wzorem i przykładem życia, dobrym słowem i zachętą, zaangażowaniem społecznym i politycznym, o prawdziwą wolność dla każdego człowieka. Daj nam walczyć o Polskę wolną, stojącą zawsze u Twego boku. Daj nam walczyć o wolność wyznaczoną Prawem Twojej Miłości i Sprawiedliwości.

Spraw Ojcze niebieski, aby błogosławiony ks. Jerzy, obrońca praw Bożych i ludzkich, rycerz Ojczyzny walczący o zwycięstwo miłości nad nienawiścią, był dla nas zachętą i mocą w podjęciu naszej walki.

A Ciebie, Błogosławiony księże Jerzy, prosimy o orędownictwo za Polską, za jej córkami i synami, za każdym człowiekiem. Działaj w niebie i spraw, aby Polska była Polską według Twojej wizji i pragnień, aby zawsze żyła wolnością Bożą, Amen.

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, módl się za nami!

 

Zdjęcia z uroczystosci są do obejrzenia w naszej Galerii