W duchu Świąt Bożego Narodzenia – pomóżmy innym

Boże Narodzenie jest  świętem dzielenia się Bogiem i Jego miłością z innymi. Zapoznaj się, w jaki sposób możesz wziąć udział w pomocy biednym i potrzebującym, korzystając z programów, które prowadzi nasza parafia. 

 

DRZEWKO DARÓW DLA DZIECI

"Drzewko Darów" będzie wystawione w górnym i dolnym kościele od 26 listopada. Wspomóżmy dzieci z Domu Dziecka w Long Island City. Rzeczy, których potrzebują dzieci będą wypisane na papierowych gwiazdkach zawieszonych na drzewku. Prosimy wziąć gwiazdkę i zakupiony prezent przynieść do szkoły w godzinach jej otwarcia 8:30-16:00 od poniedziałku do piątku lub w sobotę 10 grudnia od 17:00-19:00 i niedzielę 11 grudnia od 8:30-13:00. Bardzo prosimy żeby prezentów nie opakowywać w papier, ponieważ potem nie wiadomo co to za prezent i dla jakiego dziecka. Dziękujemy.

 

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI DLA BIEDNYCH

Parafia nasza organizuje zbiórkę żywności dla biednych I potrzebujących, która zostanie przekazana do dyspozycji lokalnych banków żywności. Prosimy, abyś przyniósł kilka niepsujących się artykułów żywnościowych, gdy następnym razem przyjdziesz do kościoła. Złóż swój dar przy ołtarzu bocznym Św. Wincentego a Paulo (po lewej stronie kościoła, przy wejściu obok windy). Pomóżmy ludziom głodującym.

 

POMOC DLA KOŚCIOŁA MISYJNEGO

Wspólnota Przyjaciół Misji działająca przy naszej parafii św. Stanisława Kostki, organizuje Loterię Fantową w niedzielę 18 grudnia 2011. Uzyskane fundusze zostaną przeznaczone na pomoc misjonarkom i misjonarzom w ich działalności misyjnej dla najuboższych. Jest to czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia – czas szczególnej pamięci o drugim człowieku, o moim bliźnim. Zapraszamy do jak najliczniejszego udziału. Za każdą ofiarę składamy serdeczne staropolskie BÓG ZAPŁAĆ! Losy na loterię będą rozprowadzane od niedzieli Chrystusa Króla tj. 20 listopada 2011 po każdej mszy św. w przedsionku kościoła.

 

SKARBONA AWENTOWA

Adwentowa skarbona na pomoc dla biednych znajduje się również przy ołtarzu Św. Wincentego a Paulo. Zachęcamy do ofiarności.