W obronie życia nienarodzonych

Dzisiaj przeżywamy w kościele Dzień Nawiedzenia Matki Bożej. Maryja, z Dzieciątkiem Jezus pod jej sercem, odwiedza swoją krewną, Elżbietę, która także jest w stanie błogosławionym, a której dziecko, Jan Chrzciciel, z radością poruszył się w łonie matki swojej, wyczuwając obecność Zbawiciela. Jest to piękny dzień, aby zaświadczyć o wartości życia, które zaczyna się z chwilą poczęcia.  

W ten radosny dzień z parafii Świętego Stanisława Kostki, wyruszyła pielgrzymka różańcowa w modlitewnej procesji w intencji dzieci nienarodzonych. Procesja przeszła ulicami Greenpoint od kościoła aż pod byłą klinikę aborcyjną przy Manhattan Ave. i Kent  Street. W czasie pielgrzymki odmawiano część Chwalebną Różańca świętego w intencjach związanych z poszanowaniem ludzkiego życia. Modlono się wspominając pomordowane w łonach matek dzieci,  modlono się o nawrócenie lekarzy dokonujących aborcji, w intencji kobiet, aby nie dopuszczały do siebie nawet myśli o zabójstwie swojego nienarodzonego dziecka, o wzrost liczby obrońców życia, o świadomość wartości życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Niesiono zapalone znicze i plakaty wołające o poszanowanie życia i zatrzymanie fali aborcji. Pod była kliniką złożono kwiaty i zapalone znicze ku pamięci zamordowanych tam dzieci.

Procesje poprowadził Ks. Jozef Szpilski, CM, kapelan Grupy Pro-Life Św. Maksymiliana Kolbe działającej przy parafii Św. Stanisława Kostki w Broooklynie oraz Prezes Stowarzyszenia pan dr Jan Pukianiec. W procesji wzięło udział ponad 50 osób, które uczestniczyły we mszy świętej koncelebrowanej odprawionej w parafialnym kościele, w czasie której, ofiarowano Bogu przez ręce Maryi Objawiającej Cudowny Medalik, wszystkie powyższe intencje.