W walce z uzależnieniami…

Podczas ostatniego spotkania dekanatu przemawiał do zgromadzonych przedstawiciel organizacji Outreach Project, prosząc o upowszechnienie tej informacji.
Outreach Project – Greenpoint jest przychodnią uprawnioną do prowadzenia programów leczenia uzależnień od różnych substancji chemicznych. Przychodnia posiada licencję wydaną przez Urząd do spraw Nadużywania Alkoholu i Innych Substancji Uzależniających w Stanie Nowy York (New York State Office of Alcohol and Substance Abuse Services) i stanowi oddział niedochodowej organizacji Outreach Development Corporation, Inc.

Outreach Project – Greenpoint jest przychodnią świadczącą pełny wachlarz usług w zakresie leczenia uzależnień od substancji chemicznych osobom indywidualnym i całym rodzinom pochodzącym z różnych środowisk kulturowych i językowych. Przychodnia ta oferuje również pomoc w przypadku problemów ze zdrowiem psychicznym. Program leczenia traktuje uzależnienia jako rodzaj choroby i zaleca pacjentom abstynencję jako najbardziej skuteczny sposób zdrowia i kontroli nad własnym życiem.

Personel przychodni to zespół wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny zdrowia psychicznego, terapeutów od uzależnień alkoholowych i innych substancji chemicznych, doradców od przysposobienia zawodowego, pielęgniarek i psychiatrów.

Leczenie odbywa się w przyjemnych i bezpiecznych warunkach, przy zachowaniu pełnej dyskrecji.

Program prowadzony jest także w języku polskim, albowiem w przychodni pracuje wiele osób polskiego  pochodzenia.

Usługi oferowane przez klinikę obejmują programy leczenia dla dorosłych z problemem uzależnienia, specjalistyczne programy odwykowe dla młodzieży, leczenie  dla członków rodzin osób uzależnionych oraz intensywne dzienne programy odwykowe dla kobiet uzależnionych od alkoholu lub narkotyków.

Oferowane są następujące usługi:  Terapia Indywidualna;  Terapia Grupowa

Wprowadzenie do Grup Wsparcia

Terapia Małżeńska i Rodzinna

Programy dla osób z DWI/DUI

Ewaluacja Psychiatryczna

Ewaluacja Medyczna

Badania Toksykologiczne

Ocena stopnia zagrożenia w przypadku AIDS, chrob wenerycznych  oraz kierowanie na odpowiednie badania

Koordynowanie planu leczenia z agencją kierującą na leczenie

Poradnictwo i terapia dla członków rodziny

Poradnictwo zawodowe oraz kierowanie na kursy i szkolenia z nauki zawodu

Opieka nad dziećmi pacjentów podczas ich zajęć leczniczych w przychodni.

Oferowane są programy leczenia o różnej długości: od krótkich trwających trzy i pół miesiąca do standartowych rocznych z możliwością dalszego ich kontynuowania.

Godziny otwarcia przychodni:

Od poniedziałku do piątku  od 9:00 do 21:00; sobota – od 8:00 do 14:00

960 Manhattan Ave. 2nd fl.

Brooklyn, New York, 11222

Telefon: (718) 383-7200

www.opiny.org