Wieczny odpoczynek….

Dnia 3 maja 2015 r. odszedł do wieczności – Ś.P. JAN SZTORC (ojciec ks. Łukasza Sztorca , który pracował w naszej parafii w 2013 roku)
POGRZEB będzie czwartek, 7 maja 2015 r. w TARNOWIE godz. 11.00 – Msza św. w kościele Księży Misjonarzy.
Wspierajmy ks. Łukasza naszymi modlitwami w tych trudnych dla niego dniach. Pamiętajmy w  modlitwach także o duszy zmarłego Jana.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie!