Wspólnota Przyjaciół Misji – zebranie

Spotkanie organizacyjno formacyjne Wspólnoty Przyjaciół Misji odbędzie się w niedzielę dnia 11 lipca 2010 po mszy św. o godz. 13.00 w salce na plebanii. Serdecznie zapraszamy stałych uczestników spotkań oraz nowe
osoby, które chciałyby zaangażować się w modlitwę i pracę na rzecz Polskich misjonarzy i misjonarek na całym świecie.