Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes i Światowy Dzień Chorego

Krzysztof Gospodarzec 

W dniu 11 lutego  Kościół powszechny obchodzi liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes oraz ustanowiony przez św. Jana Pawła II w roku 1992 Światowy Dzień Chorego. Polecjamy się Panu Bogu przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w tym czasie kiedy tak wielu z naszych bliskich, a może i my sami  chorujemy. Polecjamy się Matce Bożej aby chroniła nas przed virusem choroby ciała i virusem choroby duszy. W to szczególne święto polecajmy Matce Bożej osoby zmagające się z chorobami z naszej parafii, prosząc też o łaske zdrowia dla naszych kapłanów. Papież Benedykt XVI kiedy odwiedził sanktuarium w Lordes w 2008 w swoim przemówieniu łaczył cierpienie z krzyżem i przypominał nam, że każde cierpienie, że każdy krzyż jest symbolem mądrości,  ma swoje znaczenie, głęboki sens i wartość. Możemy bowiem cierpienie ofiarować Bogu tak jak modlitwę i wypraszać tym samym potrzebne łaski dla siebie i innych: „Dla chrześcijan Krzyż jest symbolem mądrości Boga i Jego nieskończonej miłości, objawionej w zbawczym darze Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał za życie świata, a zwłaszcza za życie każdego i każdej z was. Niech to odkrycie Boga, który z miłości stał się człowiekiem, to poruszające odkrycie przynagla was do szanowania Krzyża i oddawania mu czci!” (Papież Benedykt XVI)

„Maryjo Uzdrowienie Chorych – módl się za nami”