ZAPRASZAMY DO MODLITWY *** LET US PRAY TOGETHER

procesja 2W niedzielę 5 listopada o g. 15:00 pomodlimy się za naszych drogich zmarłych podczas Procesji Różancowej na Cmentarzu Calvary przy Greenpoint Ave. Zapraszamy na wspólną modlitwę. Gromadzimy się przy bramie cmentarza.
Please join us for the Rosary Procession on Sunday, November 5th 2017 at the Calvary Cemetary at Greenpoint Ave. at 3 PM. Let us pray together for the souls in purgatory