Wielkopostne zaproszenie do Adoracji Pana Jezusa

przyg. Krzysztof Gospodarzec

Wielki Post to czas modlitwy i medytacji nad Męką Chrystusa; to czas przemyśleń i refleksji nad własnym postępowaniem. To okres szczególnej modlitwy przez post i jałmużnę. Na Jasnej Górze – duchowej stolicy Polski, ale także w wielu parafiach w Polsce i Stanach Zjednoczonych piękną tradycją u progu rozpoczynającego się Wielkiego Postu jest Adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy również do wspólnej Adoracji w naszym kościele 20 lutego o godz. 8.00pm.

Czas pandemii odsłonił wielkie pokłady dobra w nas, ale i pokazał też nasze słabości. Pojawiło się wiele nienawiści, gniewu, zła. Widzimy to nie tylko w naszych sercach, ale i na naszych ulicach, w mediach, być może w naszych miejscach pracy czy zwyczajnie w naszych domach.  Chcemy prosić Boga o ducha pojednania, wzajemnego szacunku, pokoju i miłości.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy 20 lutego 2021 w sobotę, w górnym kościele na godzinną Adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie (do godz. 9.00pm). Modlitwy i śpiewy prowadzi grupa młodzieżowa. Zapraszamy: przyjdź i zaproś drugą osobę, przyjdź ze swoją rodziną, z dziećmi. Jeśli nie możesz być całą godzinę przyjdź nawet na krótką chwilę spotkania z Panem na 15-20 minut. Adoracja kończy się Apelem Jasnogórskim. Zapraszamy: „Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.”