Życzenia – otrzymane

ZMARTWYCHWSTANIE
Dzisiaj na szańcach naszej wiary
Potrzeba jest dużo kamieni, coraz więcej,
I tego, który Jezus odwalił, znacząc go
Stygmatem swojego Boskiego majestatu,
Oraz tych, wydobytych przez nas z ukrycia,
Będących wynikiem naszego zmartwychwstawania w Bogu.
Jezus nie wyparł się swego człowieczeństwa,
Lecz dał nam świadectwo swą męczeńską śmiercią,
Umierając za nasze grzechy na krzyżu,
Dla naszego zbawienia !

Odwalając kamień, dał nam drugie świadectwo,
Boskiej mocy swego zmartwychwstania.
A tego, szatan i jego dzieci, boją się najbardziej,
Chcąc zawładnąć naszym światem,
Prowadzą nas na manowce, dbając o to,
Abyśmy nie wzięli odważnie do ręki tych kamieni
I stanęli do walki, w imię naszego prawa,
Do miłości, prawdy i piękna !
Szatan boi się, aby odwalony kamień
Nie stał się kamieniem milowym
Na naszej drodze do Boga.
Nie możemy sobie na to pozwolić – w swej opieszałości,
Aby dopuścić do tego, że w naszej obronie,
Tylko kamienie wołać będą,
A nam pozostanie tylko ten jeden, jedyny –
Jezusa Zmartwychwstałego.

Warszawa – na Wielkanoc 2019 roku.
Marian Retelski

Ten wiersz – manifest, niech będzie dzisiaj wyrazem naszej radości ze Zmartwychwstania Jezusa, i dołączy do tysięcy słów, wypowiadanych przez wieki na chwałę Boga.
Pomoże spojrzeć nam na nasze życie, a Wielkanoc niech  stanie się dla nas okresem zadumy i duchowego spełnienia, chwała Bogu – ALLELUJA !!!